#multiculti

#multiculti


Two Millennials In Love With Adventures

October 2018
MTWTFSS
« Aug  
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

Categories


¿Qué tal? Estoy Bien :)

with translation to Slovak (my mother language)

AdrianAdrian

Aloha from Heaven!

[EN] First of all, I need to mention that I was very undetermined about the suitable title for this post. At the very beginning of my Erasmus I was making summary of my time in Spain in period of one week. You can imagine the amount of memories which could be more representative for a title. Actually, I want to summarize last 6 weeks in one post. With translation to Slovak language again 😛  So,  I hope this won’t dissuade you of going on reading . Fortunately I had written a post about trip to Sevilla 2 weeks ago, so if you haven’t captured it yet, here it is (with another outstanding-named post, haha)-  Sevilla, Spain

[SK] Ahoj!

Na začiatok musím zmieniť, že pri pomenovaní tohto článku som dosť dlho váhal. Vzhľadom k tomu, že na začiatku Erasmu som sumarizoval vždy len posledný týždeň, teraz sa snažím priam o nemožné, a to, zhrnúť všetky spomienky (ktoré by boli určite reprezentatívnejšie ako titulok článku) za posledných 6 týždňov do tohto jediného. Našťastie som už pred 2 týždňami napísal článok o Seville, ktorý ste možno i nezachytili. Tu je odkaz: Sevilla, Spain

 

[EN] As I wrote in the last post, Spain started to change me into update version of myself 😛 I feel more relaxed, more determined and more lazy at the same time #vidaespanola. Everything takes me a lot of energy to get into regular schedule and work efficiently. Most of the time I have had feeling that I should do more and spend time more meaningfully because Erasmus is only once in your lifetime. And it was the best decision I have ever made. So, that was the reason I changed my attitude from #IhateMonday into #MotivationMonday and I started to set goals for a whole week forward. And I think it works. Somehow.

[SK] Ako som spomínal v minulom článku (ktorý v slovenčine nie je dostupný), Španielsko ma začalo meniť. Cítim sa viac uvoľnený, viac odhodlaný a zároveň viac #NieJeKamSaPonáhlať. Stojí ma množstvo energie dodržiavať pravidelný režim, na aký som bol zvyknutý predtým. Väčšinu času mávam pocit, že by som mal toho stíhať viac a tráviť čas efektívnejšie a zmysluplnejšie, pretože Erasmus je len jedenkrát za život (a bolo to moje najlepšie rozhodnutie, ktoré som v živote spravil!). Práve preto som sa rozhodol zmeniť svoj postoj k #NeznášamPondelky na #NamotivujSavPondelok, a začal som si vytvárať ciele, ktoré chcem v daný týždeň dosiahnuť. A zdá sa mi, že to nejak funguje. Verím, že i bude naďalej.

This slideshow requires JavaScript.

[EN] One big positive thing that I have learnt in Spain is think positive. Or, I am still working on it. My friends think that I smile more often than I used to. Also I feel more balanced and able to appreciate details and just be happy in most of the time. What I love about Spanish people  when I ask them ‘Hola, ¿Que tal?/ Hello, How are you?’ they always respond ‘I am fine./ Estoy bien!’ Siempre están bien. I knew their economical situation (unemployment) was not that fine so I asked them if they are REALLY fine. And they responded me they were REALLY FINE.

Hey man, look around the world. We live in the most developed continent, we have access to almost everything. We have healthcare for free. We don’t have starve. Maybe we don’t earn huge money but we have each other. And we live for the moment. We love our country.’ Exactly!  This is why I love Spain too.

[SK] Jedna z najviac pozitívnych vecí, ktoré som sa doteraz v Španielsku naučil je premýšľať pozitívne. Respektívne, ešte stále sa to snažím. Podľa mojich blízkych priateľov sa usmievam viac ako kedysi. Myslím, že skutočný dôvod je však ten, že som začal vnímať a vážiť si detaily, tešiť sa z maličkostí. A presne to udržuje moju vnútornu rovnováhu na pozitívnej hladinke. Čo najviac milujem na Španieloch je ich odpoveď na to, ako sa majú. Áno, majú sa vždy dobre, rovnako ako aj ostatní ľudia, ktorých poznám (Slováci, Česi), hoci sme sa bavili aj na tému zamestnanosť, ktorá je od finančnej krízy obrovský problém v tejto krajine. Preto som sa zameral na ich odpoveď, a spýtal sa ešte raz, čito myslia úprimne a naozaj.

“Chlapče, pozri sa na zvyšok sveta. Žijeme v najrozvinutejšej časti, v Európe, kde máme prístup k všetkému, čo potrebujeme. Máme verejné zdravotníctvo pre každého. Netrpíme hladomorom. Možno nezarábame majland, ale máme jeden druhého, a vieme spolu vychádzať. A užívame si okamih, žijeme v prítomnosti. Milujeme našu krajinu. Čo viac nám chýba?” Áno, a presne pre túto ich vlastnosť som sa zamiloval do Španielska.

This slideshow requires JavaScript.

[EN] ‘You know you are in love when you don’t want to fall asleep because reality is finally better than your dreams.’

[SK] “Milovať znamená uvedomiť si, že nechceš ísť spať, pretože realita je stokrát lepšia ako ten najkrajší sen.”

 

[EN] When I decided to study in Málaga, I had known nothing about that city before. Neither it’s a birthplace of this famous señor. And I couldn’t believe I would meet him every single day of my Erasmus. Ladies and gentlemen, let me introduce Maestro Pablo Ruiz Picasso (1881-1973). Famous Spanish painter and sculptor who spent most of his adult life in France. Regarded as one of the greatest and most influential artists of the 20th Century, he is known for co-founding the Cubist movement. Among his most famous works are Les Demoiselles d’Avignon (1907), and Guernica (1937)🙈

[SK] Keď som sa rozhodol pre Málagu, nemal som ideu, čo je to za mesto, jediné, čo som vedel bolo, kde na mape sa nachádza. A už vôbec som nevedel, že je rodiskom svetového umelca Pabla Picassa. Teraz prechádzam okolo jeho siluety každý deň. Pablo Picasso (1881-1973) bol španielsky maliar a sochár, ktorý prežil väčšinu dospelosti vo Francúzsku. Je považovaný za najväčšieho a najvplyvnejšieho umelca 20.-teho storočia. Spoluzakladateľ kubizmu, ktorého najslávnejšie diela sú Avignonské slečny (1907), či Guernica (1937).

[EN] Going home from school has never been so educational. Find an ancient Teatro Romano de Málaga built in 1AC which is open to public for free is something admirable that assured me this world not that decadent as I thought it was. 😇🇪🇸 El Teatro Romano de Málaga is one of living symbols of Roman Hispania in Andalucía. Constructed in era of Augustus in 1st Century After Christ, maintained its role until 3rd Century. Its material, stones and pillars served as fundamentals in rising up the Alcazaba (the castle of Arabic Empire in Andalucía).

[SK] Nezažil som ešte viac edukatívny návrat zo školy ako v ten deň. Objavil som (5minút od miesta, kde bývam!) pozostatky starovekého rímskeho divadla z čias pred Kristom. To, že je prístupný verejnosti zdarma, ma udivilo ešte viac, a získal som nádej, že svet sa možno nerúti do záhuby (tak rýchlo :D). Rímske divadlo v Málage je jeden zo žijúcich symbolov Rímskej ríše v Andalúzii. Bolo postavené za čias cisára Augusta, v 1. storočí pred naším letopočtom. Zohrával úlohu až do 3.storočia. Materiál, kamene a piliere, z ktorých bol postavený sa stali základom pre vybudovanie hradu Alcazaba o pár storočí neskôr (obdobie Arabského Impéria v Andalúzii).

This slideshow requires JavaScript.

 

[EN] Founded in 1971, El Pimpi is located in an old mansion from the 18th century and is one of the most beautiful wineries in Malaga, where it is possible to enjoy the local gastronomy and the wines of Spain, above all, the tradition and culture of southern Spain. Its name refers to the figure of the “Pimpi”, a popular figure of Malaga who helped the crews and passengers of the ships that arrived at the port to the city. Soon they became the first guides of Malaga for everyone, famous for their attention and treatment. El Pimpi was passed by generations of personalities from the world of flamenco, politics and art: the Picasso family, Carmen Thyssen, La Repompa, Antonio Banderas, the Duchess of Alba, among others. 🍷 Gracias a mi hermano Miguel Rosa por enseñármelo!

[SK] Moja milovaná vináreň- El Pimpi 🙂 Bola založená v roku 1971 na mieste, kde v 18. storočí Pimpi, známa osobnosť v Málage, ponúkal útočisko pre námorníkov, ktorí zakotvili v miestnom prístave. Čoskoro sa stal prvým sprievodcom v Málage. Terajšiu vináreň navštevujú slávne osobnosti doteraz, kde vždy zanechajú svoj podpis na vínovom bareli, a fotku, ktorých celú kolekciu si môžete prezrieť na stenách vinárne. Medzi najslávnejšich  návštevníkov El Pimpi patrí rodina Pabla Picassa, Carmen Thyssen (španielska barónka, filantropka, zberateľka umeleckých diel), La Repompa (slávna španielska speváčka),  a samozrejme rodák Antonio Banderas!

[ES] Un poquito del famoso Carnaval de Cádiz 🎭🇪🇸

[SK] Trochu zo spomienok na slávny karneval v Cádize.

This slideshow requires JavaScript.

[EN] We are exploring and loving this divine country more and more. Entonces, cálmate y escucha tu corazón!

[SK] Krok za krokom objavujeme a milujeme túto božskú krajinu. Takže, skľudni sa a počúvaj, čo ti srdce hovorí!

This slideshow requires JavaScript.

[EN] 💚 28 of February- The Day of Andalucía (Día de Andalucía) marks the anniversary of a referendum held on February 28, 1980. A large majority of voters supported this referendum for Andalucía to become an autonomous community in Spain. However, the Spanish Parliament only accepted Andalucía as a historic nationality in 2006. 

[SK] 28 február je známy ako Deň Andalúzie. Je to výročie referenda, ktoré sa uskutočnilo v roku 1980, kde väčšina voličov podporila referendum za uznanie Andalúzie ako autonómneho územia v Španielsku. Napriek tomu bola v roku 2006 Andalúzia uznaná španielskym parlamentom len ako historické územie.

[EN] And my favourite month finally came. And now it’s over 😀 So, let’s make look to my throwback of Marzo 2017.

The first reason why I love March is that the winter finishes (althought winter 2016 was unusually long and cold in Spain). And I gave this whole-hearted welcome to warmer days quite soon. I wouldn’t say the weather in Málaga will be so #centralEurope until the end of March 🙁

[SK] A konečne prišiel môj najobľúbenejší mesiac. A vlastne už aj odišiel. Poďme sa pozrieť na Marec 2017 spoločne!

Jeden dôvod, prečo milujem marec je ten, že končí zima (hoci tá posledná bola neobvykle dlhá a chladná aj na španielske pomery!). A takto srdečne som privítal teplejšie dni na začiatku mesiaca. Trochu skoro, pretože počasie ako v strednej Európe sa v Španielsku udržalo až do konca mesiaca. Verím, že sa to čoskoro zmení 🙂

This slideshow requires JavaScript.

[EN] The second reason why I love March is that I love my birthday parties (and B-day presents, haha). This year was a speacial one. I got the most valuable gifts I could ever wish. One of them you may found in the gallery below. I want to thank to all of my friends who made my day special and unforgettable again. I appreciate all your messages, calls, videos. I realised that living in beloved Spain is not enough for me. I miss my friends everyday so much! Especially the best ones Who made this surprise for me which arrived directly to me in Málaga. 🎁
I feel determined to be in touch with you more frequently and work on my Better Me

[SK] Druhý dôvod, prečo milujem marec je ten, že mám rád svoje narodeniny (a oslavu, a prekvapenia 😀 ) Tento rok bol špeciálny. Dostal som najcennejšie darčeky, aké som si kedy mohol priať. Jeden z nich môžete vidieť dolu v galérii. Ešte raz sa chcem týmto poďakovať všetkým mojim priateľom a rodine, ktorí spravili môj deň jedinečný, a opäť raz nezabudnuteľný. Neskutočne ma potešili Vaše správy, odkazy, telefonáty, vďaka čomu som si uvedomil, že aj napriek tomu, ako zbožňujem Španielsko, stále mám vo svojom živote ľudí, ktorým na mne záleží a veľmi mi tu chýbajú.  Zvlášt špeciálna vďaka patrí najbližším priateľom, ktorí pre mňa pripravili prekvapenie, a neveril som vlastným očiam, keď mi pristálo v Málage do vlastných rúk 🎁 Do 23. roku života som vstúpil plný odhodlania venovať viac svojho času práve tým, ktorí si to zaslúžia!

This slideshow requires JavaScript.

[EN] And that was the turning point to start with making my ideas real. I introduced my new project of teaching English. I finally signed up to gym and made a schedule of my training. Aaaand lot of more 🙂 Let the new chapter get started!

[SK] A to bol zlomový okamih v tom, aby som začal realizovať svoje myšlienky. Začal som od ponuky učiť angličtinu tu v Španielsku. Konečne mám permanentku do posilovne, a začal som makať podľa tréningového plánu. Aaaa mnoho ďalšieho 🙂 Nechaj sa prekvapiť, čo prinesie nový mesiac. Vitaj, Apríl!

This slideshow requires JavaScript.

Besitos, Adri

 

medical student. travel addict. life admirer.

Comments 0
There are currently no comments.